แคลอรี่
200
เวลาเตรียมอาหาร
10 นาที
เวลาปรุงอาหาร
5 นาที
เสิร์ฟ
2-3

หอยลายผัดซอสกระเทียม

แคลอรี่
200
เวลาเตรียมอาหาร
15 นาที
เวลาปรุงอาหาร
20 นาที
เสิร์ฟ
4

ไข่สก๊อต

แคลอรี่
45
เวลาเตรียมอาหาร
20 นาที
เวลาปรุงอาหาร
30 นาที
เสิร์ฟ
3

การทำข้าวซูชิ